ZIRS učilište

Ustanova za obrazovanje odraslih – ZIRS učilište osnovana je 2002. godine. U njoj se izvode stručna usavršavanja i osposobljavanja, i to za preko 100 verificiranih obrazovnih programa za različita zanimanja, sve uz vlastitu stručnu literaturu. Ustanova zapošljava 20 radnika. U nastupu na tržištu ustanova je usko povezana sa svojim osnivačem ZIRS d.o.o.

Partneri