Hrvatski zavod za zapošljavanje

Hrvatski zavod za zapošljavanje javna je ustanova u vlasništvu Republike Hrvatske ustrojena Zakonom o tržištu rada i ima ključnu ulogu u reguliranju ponude i potražnje na tržištu rada Republike Hrvatske. Misija i svrha Zavoda je učinkovito posredovanje na tržištu rada s ciljem osiguranja potrebne radne snage, postizanja pune zaposlenosti te ostvarivanja prava za vrijeme nezaposlenosti, uz promicanje partnerskih odnosa s dionicima na tržištu rada. HZZ je vodeći dionik u razvoju hrvatskog tržišta rada, posebice u području posredovanja pri zapošljavanju kako bi se postigla bolja usklađenost ponude i potražnje u cilju ostvarivanja pune zaposlenosti.

Partneri