Europska komisija

Europska komisija politički je neovisno izvršno tijelo EU-a. Jedina je odgovorna za izradu prijedloga za novo europsko zakonodavstvo te provodi odluke Europskog parlamenta i Vijeća EU-a. Europska komisija predlaže novo zakonodavstvo, upravlja politikama i dodjeljuje financijska sredstva EU-a, provodi zakonodavstvo EU-a, predstavlja EU na međunarodnoj razini.

Partneri