Naši partneri

Nova i uzbudljiva dostignuća u području usavršavanja ne bi bila moguća bez naših partnera koji zajedno čine potpunu sliku usavršavanja u Hrvatskoj dolazeći iz svih sektora: